Sortiment

Služby

Moje prodejna
Praha - Štěrboholy
Nákupní 390/4
102 00 Praha 10
Změnit prodejnu OBI
Zpět
Změnit prodejnu OBI
Nebylo nalezeno místo, kde se nacházíte.
Zobrazit ostatní prodejny
Najděte OBI prodejnu na mapě

Create! by OBI
Žádné sériově vyráběné zboží. Chytrý nábytek a doplňky v nejnovějším designu - vyrobené Vámi, poskytnuté námi.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavení prohlížeče zakazuje používání cookies. Chcete-li na straně používat všechny funkce neomezeně, prosím povolte používání cookies a obnovte stránku.

Váš prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte prohlížeč pro lepší zabezpečení, rychlost a nejlepší zážitek z tohoto webu.

Naše pravidla pro hodnocení

Máme radost z Vaší zpětné vazby k výrobkům na OBI.cz! Vaším hodnocením aktivně pomůžete ostatním zákazníkům při jejich rozhodování o nákupu. Žádáme Vás, abyste při hodnocení výrobků dodržovali následující pravidla:

 • Hodnoťte především vlastnosti výrobků a popisujte své vlastní zkušenosti – čím bude popis přesnější, tím bude užitečnější.
 • Vyvarujte se, prosím
  • nepřiměřených vyjadřovacích způsobů (např. obscénní výrazy))
  • uvádění osobních údajů (např. e-mailové adresy, telefonního čísla)
  • poznámek k cenám nebo alternativním možnostem objednání/doručení
  • výňatků nebo opisů z textů cizích webových stránek
  • reklamy nebo odkazů na další webové stránky, URL nebo referenční zdroje
  • komentářů nevztahujících se ke zboží, ale k našim službám. K tomu účelu, prosím, použijte náš kontaktní formulář

Všechna odeslaná hodnocení podléhají našim pravidlům pro užívání. Hodnocení, která budou v rozporu s těmito nebo výše uvedenými pravidly, nebudou zveřejněna a společnost OBI je může kdykoliv odstranit.

Naše pravidla užívání

Pro službu „hodnocení produktů“ platí dále uvedená pravidla vydaná společností OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Budějovická 3a, 140 00 Praha 4, IČ: 60 47 09 68, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 25891. V případě rozporu mezi prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti OBI Česká republika s.r.o. a těmito pravidly platí přednostně tato pravidla s ohledem na službu „hodnocení produktů“. Odevzdáním hodnocení na stránkách OBI.cz projevujete svůj souhlas s těmito pravidly. Pro službu „hodnocení produktů“ používáme software společnosti Bazaarvoice, Inc. Podrobnější informace o Bazaarvoice naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů..

Zveřejnění obsahu

Při zveřejnění Vašich hodnocení zaručujete, že

 • jste jediným autorem a vlastníkem autorských práv,
 • je vám více než 15 let.

Zavazujete se, že neodešlete žádný obsah,

 • o němž je známo, že je nesprávný, nepravdivý nebo klamavý, je urážlivé, výhružné, hanlivé, nepřístojné, násilnické a/nebo vulgární povahy, představuje nátlak, je protiústavní, rasistický a/nebo má jinak trestnou / protiprávní povahu a/nebo porušuje platné právo;
 • který porušuje ochranná práva třetích osob, např. autorské právo, právo k označení, právo na ochrannou známku, patentové právo, právo na ochranu osobních údajů nebo práva související s ochranou autorských práv, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická či osobnostní práva;
 • za který jste obdrželi platbu nebo jakékoli jiné protiplnění od třetí osoby;
 • který obsahuje informace, které odkazují na jiné webové stránky, adresy, e-mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla, nebo který obsahuje počítačové viry nebo jiné potenciálně nebezpečné počítačové programy nebo soubory.

Poskytnutí užívacích práv a práv na zpracování

Odevzdáním Vašeho hodnocení souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste poskytli společnosti OBI Česká republika s.r.o., se sídlem Budějovická 3a, 140 00 Praha 4, IČ: 60 47 09 68, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 25891, v rámci vyhodnocení výsledků hodnocení. Kromě toho také vyjadřujete souhlas s tím, aby vás společnost OBI Česká republika s.r.o. a/nebo společnosti spřízněné se společností OBI Česká republika s.r.o. a/nebo jejich dodavatelé kontaktovali v případě zpětných dotazů k hodnocení (např. z důvodu zajištění kvality).
Ke spřízněným společnostem společnosti OBI Česká republika s.r.o. patří zejména společnost OBI Group Holding SE & Co. KGaA, Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen, a všechny společnosti přímo či nepřímo spřízněné podle zásad stanovených v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích se společností OBI Group Holding SE & Co. KGaA (krátce jen „OBI“).
Na Vámi předaná hodnocení poskytujete společnosti OBI Česká republika s.r.o. bezplatné, neodvolatelné, prostorově, časově a obsahově neomezené, převoditelné užívací právo (licence). Užívací právo zahrnuje zejména právo na kopírování, šíření a převod do všech médií OBI (zejména na internetu a v tiskových médiích). OBI má rovněž právo přeložit hodnocení do jiných jazyků a poskytnout ho v rámci EU na webových stránkách jiných společností OBI. Veškerý vámi odeslaný obsah může být použit společností OBI Česká republika s.r.o. výhradně podle jejího vlastního uvážení. Společnost OBI Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo veškerý obsah na svých webových stránkách změnit, zkrátit, nezveřejnit nebo vymazat obsah, který společnost OBI Česká republika s.r.o. nebude považovat za slučitelný s pravidly o obsahu nebo s jiným ustanovením těchto pravidel. Odevzdaná hodnocení již nelze následně zpracovávat. Hodnocení, která odevzdáte, jsou zpravidla uvolněna do dvou až čtyř pracovních dnů. Společnost OBI Česká republika s.r.o.si však vyhrazuje právo jakékoli podání (hodnocení) z libovolného důvodu odstranit nebo zamítnout. Uznáváte, že za obsah svého podání (hodnocení) odpovídáte vy, a nikoli společnost OBI Česká republika s.r.o.. Dále neexistuje žádná povinnost mlčenlivosti pro společnost OBI Česká republika s.r.o. a/nebo pro její spřízněné společnosti, partnery, poskytovatele servisních služeb a/nebo jejich vedoucí pracovníky, zástupce a zaměstnance s ohledem na Vámi odesílaný obsah (hodnocení).

Chcete vymazat své hodnocení? Pak nám napište e-mail na e-mailovou adresu info@obi.cz uveďte datum svého hodnocení a číslo položky.

Doložka o odškodnění

Zavazujete se, že společnost OBI Česká republika s.r.o. a její jednatele, zaměstnance a zástupce, stejně jako spřízněné společnosti a externí poskytovatele služeb odškodníte a zprostíte je všech nároků, pohledávek a škod a následných škod všeho druhu a povahy, známých či neznámých, včetně nákladů právního zastoupení v souvislosti s nedodržením těchto pravidel, porušení právních předpisů nebo porušení zákona či porušení práv třetích osob. S vyloučením aplikace kolizních norem dle mezinárodního práva soukromého se tato pravidla řídí právním řádem České republiky. Dále se pak výslovně vylučuje aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pokud je účastník spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii může se i uplatnit právo země, v níž má bydliště, pokud se jedná o donucující právní předpisy na ochranu spotřebitele.

nahoru