Nátěry fasád

Drolí se Vám fasáda? Pak je čas na nový nátěr. Čas a povětrnostní podmínky se potarají o to, že na fasádě domu vznikají praskliny nebo se ztrácí barva. Na co je potřeba dbát při natírání fasády a jak nejlépe postupovat, nadjete v podrobném návodu k tomuto tématu.

* Doba práce se může výrazně lišit, a to vždy dle velikosti a kvality fasády.

1 - Krok za krokem 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí

Krok 1 - Důležité: Zkontrolujte podklad!

Přejeďte rukou přes fasádu. Opadává-li podklad snadno nebo zbarví-li se Vám ruka, je omítka silně křídová. Nosnost podkladu můžete vyzkoušet pomocí testu s lepící páskou. Zkušební plochu lehce poškrábejte odlamovacím nožem. Důkladně nalepte malířskou lepicí pásku a poté prudce odtrhněte. Pokud na ní zůstanou části starého nátěru, není podklad nosný a musí být odstraněn. Dalším test spočívá v tom, že nehtem odškrábnete podklad a pokud se nezačne drolit, je vhodný pro nový nátěr.

Tip:

Vezměte při přípravě nátěru fasády v úvahu, že můžete nátěr provádět z lešení pohodlněji a bezpečněji, než ze žebříku.

Krok 2 - Vyčištění podkladu

Všechny podklady musí být čisté, suché a zbavené prachu. Doporučujeme fasádu omést a vyčistit vodou a kartáčem. Příprava podkladu může být prováděna také pomocí vysokotlakého čisticího přístroje. Mech a řasy, které mohou být případně na fasádě, před nátěrem odstraňte za sucha kartáčem nebo jinými vhodnými prostředky.

Krok 3 - Opravování prasklin

Všechny díry, skvrny a praskliny je nutno bezpodmínečně opravit nebo odstranit. Zakryjte okolí krycí fólií, abyste zabránili zbytečnému znečištění.

Krok 4 - Prověření savosti fasády, případně její penetrace

Vyzkoušejte savost fasády pomocí mokré houby. Pokud nasává fasáda vodu, je nutno podklad penetrovat. V tomto případě naneste penetrační prostředek plochým štětcem nebo štětkou. Poté můžete začít s nátěrem. Neprovádějte však nátěr za přímého slunečního svitu.

Krok 5 - Nejprve vnitřní a vnější rohy

Nejprve natřete všechny vnitřní i vnější rohy. Pro odsazení a architektonické detaily můžete použít jiný barevný odstín pro vytvoření kontrastů.

Krok 6 - Základní nátěr a mezivrstva

Pro základní nátěr a mezivrstvu použijte fasádní barvu; barvu pro základní nátěr můžete případně zředit 5 - 10 % vody. Pro lepší ochranu můžete do barvy přimíchat přípravek proti plísním (protiplísňový koncentrát) nebo řasám. Takové koncentráty předcházejí účinně tvorbě plísní a řas.

Krok 7 - Vrchní nátěr: Natírejte křížem

Vrchní nátěr se provádí nezředěnou barvou ve třech krocích. Barvu na válečku rozetřete nejprve v podélném směru, poté napříč a nakonec ještě jednou v podélném směru. Jednotlivé pásy by mělý být natírány vlhký do vlhkého, a to za účelem dosažení vyšší krycí síly.

Nákupní seznam

 • l fasádní barva
 • l základní nátěr (penetrace)
 • kg zdící a omítková malta
 • m² fólie
 • kotouč lepicí pásky
 • hmota na opravy a vyplňování spár
 • prostředek proti plísním
 • prostředek proti řasám

Seznam nářadí

 • vrtačka
 • míchací nástavec do vrtačky
 • štětec/váleček
 • lešení
 • teleskopická násada
 • rukavice
 • stěrka
 • drátěný kartáč
 • vysokotlaký čisticí přístroj
 • kladivo/sekáč (dláto)
nahoru