Houpací lůžko

Houpací lůžko
Hledáte místo k odpočinku, lenošení, čtení nebo slunění? Houpací lůžko báječně ukolébá tělo i duši a můžete na něm odpočívat sami, ale třeba i ve dvou nebo ve třech! Houpací lůžko se nepochybně stane nejoblíbenějším inventářem Vaší zahrady a s naším návodem krok za krokem pro Vás bude jeho zhotovení hračkou!
1 - Návod 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí 4 - Schéma
Konstrukce lůžka – Krok 1

Krok 1 - Přiříznutí dřevěných hranolů

Dřevěné hranoly konstrukce přiřízněte kapovací pilou podle montážního výkresu.

Upozornění:
Pro stabilitu kostry postele je nutné dřevěné hranoly pečlivě sklížit s nosnými trámy. Lepené plochy předem očistěte od prachu a mastnot, abyste dosáhli optimální lepicí síly.

Stáhnout montážní návod

Konstrukce lůžka – Krok 2

Krok 2 - Označení

Dřevěné hranoly opěr přiložte přesně k sobě a označte.

Konstrukce lůžka – Krok 2a

Krok 3 - Označení

Celé dřevěné hranoly opěr označte podél uvedených rozměrů.

Konstrukce lůžka – Krok 3

Krok 4 - Vyřezání drážek

Stolní okružní pilou a přímočarou pilkou vyřízněte ve všech 16 dřevěných hranolech opěr drážky pro příčné trámky.

Tip:
Nezapomeňte započítat rozměr řezu, aby trámky následně dobře do sebe zapadly.
Konstrukce lůžka – Krok 3a

Krok 5 - Příčný nosník

Takto vypadají přiříznuté dřevěné hranoly.

Konstrukce lůžka – Krok 4

Krok 6 - Slepení

Slepte po dvou vždy dva první hranoly a stáhněte je svěrkou. Dbejte na správnou polohu vyříznutých částí!

Konstrukce lůžka – Krok 5

Krok 7 - Slepení podpěr

Podpěry poté po dvojicích nalepte na sebe.

Konstrukce lůžka – Krok 6

Krok 8 - Vytvrzení

Stáhněte svěrákem a nechejte dostatečně zpevnit.

Konstrukce lůžka – Krok 7

Krok 9 - Vyřezání šablony pro frézování

Pilou děrovkou přiřízněte šablonu pro drážky příčných trámků.

Tip:
Proveďte pro jistotu u zbytkového kusu dřeva zkušební vyfrézování.
Konstrukce lůžka – Krok 7a

Krok 10 - Šablona pro frézování

Tak vypadá hotová šablona.

Konstrukce lůžka – Krok 8

Krok 11 - Přišroubování šablony

Na nosném trámku si vyměřte a vyznačte přesnou polohu. Potom položte šablonu na spojené trámky a pomocí dvou šroubů zabezpečte proti sklouznutí.

Konstrukce lůžka – Krok 9/1

Krok 12 - Vyřezání drážek

Krok za krokem horní frézkou

Konstrukce lůžka – Krok 9/2

Krok 13 - Vyfrézování drážek

vyřízněte drážky tak,

Konstrukce lůžka – Krok 9/3

Krok 14 - Vyfrézování drážek

až budou všechny hotové.

Konstrukce lůžka – Krok 10

Krok 15 - Odstranění šablony

Nyní odstraňte šablonu.

Konstrukce lůžka – Krok 10a

Krok 16 - Konstrukce lůžka

Vypadá to dobře!

Konstrukce lůžka – Krok 11

Krok 17 - Začištění hran

Hrany opatrně začistěte ostrým truhlářským dlátem.

Konstrukce lůžka – Krok 12

Krok 18 - Vyřezání

Pilou děrovkou si teď vyřízněte šablonu pro vyfrézování drážek pro upevnění k zemi.

Konstrukce lůžka – Krok 13

Krok 19 - Upevnění šablony

Šablonu přiložte přesně na trámek a upevněte ji.

Konstrukce lůžka – Krok 13a

Krok 20 - Vyřezání drážek

Drážky vyřízněte v několika krocích.

30 min.

Konstrukce lůžka – Krok 14

Krok 21 - Vyznačení

Nasuňte kotevní kolík, vyznačte si otvory a ...

Konstrukce lůžka – Krok 15

Krok 22 - Vrtání

... svisle provrtejte vrtákem o délce 10 mm.

Tip:
Pokud budete vrtat ze dvou stran, trefíte bezpečně protilehlé označení.
Konstrukce lůžka – Krok 16

Krok 23 - Zkušební montáž

Přesnou práci zkontrolujte zkušebním zasunutím kolíku.

Konstrukce lůžka – Krok 17

Krok 24 - Vyvrtání děr

Vyvrtejte otvory pro matice s očkem pro upevnění nosných lanek.

Tip:
Položte všechny trámky na sebe, abyste je mohli označit. Označte s pomocí dlouhé latě - všechny vrtané otvory tak budou přesně ve stejné výši.
Konstrukce lůžka – Krok 18

Krok 25 - Odříznutí závitové tyče

Obloukovou pilou na kov odřízněte podle výkresu správnou délku tyče se závitem M10.

Tip:
Po uříznutí očistěte místa řezů pomocí jemného pilníku na závity, aby se nechaly matice snadněji našroubovat.
Konstrukce lůžka – Krok 19

Krok 26 - Utažení

Utáhněte matice s očkem, podložkami a kloboučkové matice.

Konstrukce lůžka – Krok 20

Krok 27 - Spojení dílů

Ve správné vzdálenosti od sebe položte na zem paralelně 2 podpěry a oba dlouhé příčné nosníky přitlučte kladivem. Oba připevněné příčné nosníky zajistěte šroubem.

Tip:
S pomocníkem je montáž snazší.
Konstrukce lůžka – Krok 20a

Krok 28 - Zajištění příčných nosníků

Zajistěte oba spojené příčné nosníky pomocí šroubu.

Konstrukce lůžka – Krok 20b

Krok 29 - Příčné nosníky

Takto vypadají upevněné příčné nosníky.

Konstrukce lůžka – Krok 21

Krok 30 - Narovnání

Se dvěma pomocníky obě části zdvihněte a do stojících podpěr zatlučte oba krátké příčné nosníky.

Konstrukce lůžka – Krok 21a

Krok 31 - Vlepení

Vlepte desky mezi příčky (oranžový kruh).

Rám lůžka – Krok 22

Krok 32 - Vyřezání

Dvěma řezy stolní obloukovou pilou vyřízněte rohy z dřevěných hranolů.

Upozornění:
Aby se po náhlém dešti nehromadila v rámu postele voda, můžete do OSB desky vyvrtat malé otvory, kterými bude moci voda odtékat.

Rám lůžka – Krok 23

Krok 33 - Slepení

Pak hranoly podle montážního výkresu slepte a stáhněte svěrákem. Nechejte dobře spojit.

Rám lůžka – Krok 24

Krok 34 - Seříznutí

Rámový trámek seřízněte kapovací pilou na pokos 45°.

Rám lůžka – Krok 25

Krok 35 - Rámový trámek

Takto vypadá konec rámového trámku.

Rám lůžka – Krok 26

Krok 36 - Přilepení

Tři rámové trámky slepte klihem na dřevo.

Rám lůžka – Krok 26a

Krok 37 - Sešroubování

Poté sešroubujte v rozích.

Rám lůžka – Krok 27

Krok 38 - Přiříznutí OSB desky

Přiřízněte desku OSB podle montážního výkresu na správný rozměr a zasuňte ji do drážky rámového trámku.

Rám lůžka – Krok 28

Krok 39 - Slepení a sešroubování

Nasaďte čtvrtý trámek rámu na desku OSB, slepte a sešroubujte.

Rám lůžka – Krok 29

Krok 40 - Vyvrtání otvorů

Vyznačte si a vyvrtejte otvory pro matice s očkem pro zavěšení.

Rám lůžka – Krok 30

Krok 41 - Sešroubování

Matice s očkem a podložkami sešroubujte s tyčemi se závitem a kloboučkovými maticemi. Zkraťte lanka a pomocí očnic a hadicových spon je provizorně upevněte.

Rám lůžka – Krok 31

Krok 42 - Vyrovnání

Délku lanek můžete jemně upravit pomocí dvou vodováh tak, aby lehátko viselo vodorovně. Pak utáhněte pevně hadicové spony.

Dokončení – Krok 32

Krok 43 - Zabetonování

Zabetonujte pouzdra do země: 1. Vyměřte si na základu body a vodováhou zkontrolujte vodorovnou polohu. 2. Vyberte zeminu a otvory vyplňte rychlocementem. 3. Na správná místa a do správné výšky nasaďte kotevní kolíky. 4. Zafixujte a nechejte zatuhnout beton.

Upozornění:
Pečlivá a trvalá ochrana je důležitá zejména v zimním období. Nátěr lazurovací barvou je nutno každoročně kontrolovat a podle potřeby obnovovat.

Tip:
Šablona - např. ze střešních latí - Vám usnadní správné usazení a správnou nivelaci zemních kotev.
Dokončení – Krok 33

Krok 44 - Nasazení a našroubování

Podstavec lehátka uložte na kotevní kolíky a pevně sešroubujte.

Dokončení – Krok 34

Krok 45 - Lazurování

Podstavec – zejména řezné hrany - natřete lazurovacím lakem na ochranu dřeva před vlivy povětrnosti.

Tip:
Je-li lůžko ze dřeva Bangkirai, měl by se použít dřevný olej.
Dokončení – Krok 35

Krok 46 - Lazurování

Lazurou, resp. olejem na dřevo impregnujte i rám lůžka.

Dokončení – Krok 36

Krok 47 - Dokončení

Na matraci natáhněte vybraný povlak a lůžko event. doplňte o polštářky.

Tip:
Jako ochranu proti slunci můžete také použít sluneční clonu z lehké propustné látky s háčky.

Nákupní seznam

 • 16 dřevěné hranoly, opěry, 60 x 60 x 2.490 mm, smrk / jedle
 • 4 dřevěné hranoly, příčné nosníky, dlouhé, 60 x 60 x 3.250 mm, smrk / jedle
 • 4 dřevěné hranoly, příčné nosníky, dlouhé, 40 x 60 x 3.250 mm, smrk / jedle
 • 4 dřevěné hranoly, příčné nosníky, krátké, 60 x 60 x 2.490 mm, smrk / jedle
 • 4 dřevěné hranoly, příčné nosníky, dlouhé, 40 x 60 x 2.490 mm, smrk / jedle
 • 4 dřevěné hranoly, příčné nosníky, krátké, 60 x 60 x 2.100 mm,  smrk / jedle
 • 4 dřevěné hranoly, příčné nosníky, dlouhé, 60 x 60 x 1.700 mm, smrk / jedle
 • 4 výplně, 60 x 120 x 30 mm, smrk / jedle
 • 1 plocha na ležení, 2020 x 1.620 mm, OSB deska
 • 8 matice s očkem, M10, poznikované
 • 16 podložky, průměr 35 mm, 35 mm podložky
 • 8 kloboučkové matice, M10, pozinkované
 • 8 závitové tyče, M10 x 145 mm, pozinkované
 • 8 šroubovací karabiny, pozinkované
 • 16 hadicové spony, průměr 25-40 mm, pozinkované
 • 8 lanové očnice, na lano 10 mm, pozinkované
 • 8 vruty do dřeva, 6 x 160 mm, zápustná hlava
 • 8 vruty do dřeva, 5 x 100 mm, zápustná hlava
 • 1 matrace
 • Další příslušenství: Ochranná lazurovací barva na dřevo v barevném odstínu podle vaší volby, voděodolné lepidlo na dřevo

Seznam nářadí

 • Kapovací pila
 • Stolní okružní pila, výškově nastavitelný řez
 • Vrchní frézka, frézovací hlava pro rovné frézování; kopírovací kroužek
 • Přímočará pilka, hrubý pilový list
 • Akumulační šroubovák, sada bitů
 • Vrtačka, vrták do dřeva 10 mm
 • Vodováha
 • 12 šroubovacích svěrek
 • Pilka na železo
 • Kladivo
 • Gumová palička
 • Dláto
 • Štětec nebo váleček na barvu
 • Příložný úhelník
 • Skládací metr
 • 2 kozy

Schéma

Schéma
nahoru