Květinový strom

Květinový strom

Chcete se v tomto roce obzvláště pochlubit jarními květinami? Pak květinový strom od OBI je pro Vás to pravé. Jedná se o velmi speciální objekt, který se postará o mimořádnou pestrost barev ve Vaší zahradě! S pomocí našeho návodu krok-za-krokem a trochou řemeslné zručnosti si můžete zhotovit květinový strom sami - Vaše úsilí se vyplatí!

1 - Návod 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí 4 - Schéma
Sokl – Krok 1

Krok 1 - Označení

Nejprve označte desky pro osmihranný sokl podle montážního výkresu.

Upozornění:
Květinový strom můžete přirozeně umístit na stabilní pařez odpovídající velikosti, například jako náhradu za poražený strom. V takovém případě nebudete potřebovat podstavec a můžete začít přímo se zhotovováním pater a podpěr (od kroku 12).

Stáhnout návod

 • 20 min.
 • Pokročilý
Sokl – Krok 2

Krok 2 - Přiříznutí

Pro přiříznutí podélných stran osmi soklových desek je nutno nastavit u okružní pily úhel 22,5°. Vznikne tak potřebné zkosení.

Tip: Proveďte nejprve zkušební řez na zbytku materiálu a zkontrolujte, jestli souhlasí polohy úhlů!
 • 30 min.
 • Pokročilý
Sokl – Krok 3

Krok 3 - Kontrola

Zkontrolujte pomocí šablony na měření úhlů pokosové řezy.

 • < 5 min.
 • Pokročilý
Sokl – Krok 4

Krok 4 - Přiložení na sebe

Přiložte osm hotových přiříznutých desek zkosenými stranami k sobě takovým způsobem, aby byla vnější strana nahoře.

Tip:

Desky můžete položit jednoduše a velmi přesně podél střešní latě nebo dřevěné lišty - jako podle pravítka!

 • < 5 min.
 • Začátečník
Sokl – Krok 5

Krok 5 - Zafixování

Nyní zafixujte desky v místech srazu lepicí páskou.

Tip:

Zameťte nejprve důkladně piliny, aby lépe držela lepicí páska!

 • 10 min.
 • Začátečník
Sokl – Krok 6

Krok 6 - Přišroubování

V dalším kroku přišroubujte lišty, které jste předtím uřízli na míru pro zpevnění spodního a vloženého dna.

 • 20 min.
 • Začátečník
Sokl – Krok 7

Krok 7 - Sklížení

Spojené desky otočte a na hrany srazů zkosených stran, které jsou nyní otevřené, naneste lepidlo na dřevo.

 • <5 min.
 • Začátečník
Sokl – Krok 8

Krok 8 - Sešroubování

Sešroubujte desky dohromady s nanesenou lištou (Krok 6).

 • 40 min.
 • Pokročilý
Sokl – Krok 8a

Krok 9 - "Složení narolováním"

Desky opatrně "složte" do osmihranu (zkosené strany s lepidlem se uzavřou) a ...

Sokl – Krok 8b

Krok 10 - Sešroubování desek

...sešroubujte vždy se spodním dnem.

Sokl – Krok 8c

Krok 11 - Vytvoření osmihranu

„Složené" desky nakonec vytvoří osmihran.

Sokl – Krok 9

Krok 12 - Slepení

Následně slepte poslední šev rovněž pomocí lepicí pásky a nechte lepidlo uschnout.

Tip: Pomocí upínací pásky nahoře a dole lze lepené spáry ještě více stlačit!
 • < 5 min.
 • Začátečník
Sokl – Krok 10

Krok 13 - Odstranění lepicí pásky

Po uschnutí lepidla odstraňte lepicí pásku. Sokl pro Váš květinový strom je hotov!

 • < 5 min.
 • Začátečník
Sokl – Krok 11

Krok 14 - Naplnění soklu

Pro optimální stabilitu naplňte sokl do poloviny pískem nebo štěrkem. Poté vložte dno a naplňte shora opět pískem nebo štěrkem.

Tip: Pokud bude strom stát na větrném místě, doporučujeme použít dodatečnou zemní kotvu, upevněnou v otvoru ve spodním dnu!
 • 30 min.
 • Začátečník
Patra a podpěry – Krok 12

Krok 15 - Zaznačení

Narýsujte přesně střední čáry, drážky a výřezy podle montážního plánu. Vycházejte přitom vždy za základních linií.

Upozornění:
Protože lze s deskami obtížně manipulovat, měli byste si pro jejich přepravu zjednat bezpodmínečně pomocníka. Pro zpracování velkých desek budete potřebovat mnoho místa. Tyto práce se nejlépe provádějí venku.

 • 120 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 13

Krok 16 - Zakreslení kruhů

Vyznačte podle montážního plánu pomocí kružítka různě velké kruhy pro desky.

Tip: Pokud nemáte po ruce kružítko, můžete je přesně označit také pomocí střešní latě, do které vyvrtáte na příslušných místech cca 8 mm velké otvory - je to jednoduché. Otvory prostrčte tužku!
 • 60 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 14

Krok 17 - Přiříznutí

Zhotovte pomocí přímočaré pilky kruhy nahrubo a ponechte přitom cca 1 cm materiálu vedle označeného rádiusu hotové desky jako přídavek pro pozdější zpracování pomocí vrchní frézy.

 • 60 min.
 • Začátečník
Patra a podpěry – Krok 15

Krok 18 - Upevnění

Pro přesné frézování rádiusu nyní upevněte vodicí tyč vrchní frézy do vyznačeného středu desky.

 • 10 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 16

Krok 19 - Frézování

Následně vyfrézujte pomocí vrchní frézy dokola přesný rádius. Desky soklu a víka jsou nyní připraveny pro další pracovní operace.

 • 40 min.
 • Pok
Patra a podpěry – Krok 17

Krok 20 - Vyfrézování

Pět kruhových desek je nutno naproti tomu vyfrézovat i na vnitřní straně podle příslušných montážních rozměrů.

 • 180 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 17a

Krok 21 - Vyfrézování

Vyfrézujte u pěti kruhových desek nejlépe nejprve vnější a poté vnitřní stranu.

Patra a podpěry – Krok 18

Krok 22 - Frézování

Poté vyměňte frézovací hlavu a vyfrézujte po obou stranách zaoblení vnější strany každé desky popř. každého prstence.

 • 90 min.
 • Začátečník
Patra a podpěry – Krok 19

Krok 23 - Vyřezání vodicích drážek

Nyní zhotovte pomocí přímočaré pilky podle montážního plánu vodicí drážky do etážových a opěrných prstenců.

 • 90 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 20

Krok 24 - Vyřezání šablony

Pro držáky na květináče zhotovte nejprve frézovací šablonu. K tomu použijte malou desku a vyřízněte do ní pomocí přímočaré pilky nebo hrncového vrtáku otvor podle velikosti držáku na květináče.

Tip: Snadněji a rychleji lze otvory vyvrtat hrncovým vrtákem, který nasadíte do vrtačky!
 • 15 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 21

Krok 25 - Frézovací šablona

Hotová frézovací šablona pro držáky na květináče.

Patra a podpěry – Krok 22

Krok 26 - Zafixování

Poté zafixujte šablonu na vyznačeném místě pomocí šroubovacích svěrek.

 • < 5 min.
 • Pokročilý
Patra a podpěry – Krok 23

Krok 27 - Vyberte frézovací nástavec

Vyberte odpovídající kopírovací nástavec/kopírovací kroužek pro vrchní frézu.

Tip: Ještě předtím proveďte test frézování!
Patra a podpěry – Krok 24

Krok 28 - Vyfrézování otvorů

Nyní vyfrézujte do desek podél přiložené šablony všechny předtím zakreslené otvory. Při frézování nenastavujte celou tloušťku desky najednou, ale frézujte ve dvou až třech krocích.

 • 430 min.
 • Pokročilý
Montáž – Krok 25

Krok 29 - Nanesení opěrného kříže

Upevněte ve výši prvního patra pomocí vrutů do dřeva a lepidla na dřevo opěrný kříž pro první patro.

Upozornění:
Sestavování velkých dílů byste měli kvůli místu provádět pod širým nebem. Při této práci budete bezpodmínečně potřebovat pomocníka. Měli byste mít připravený také dvojitý žebřík.

 • 20 min.
 • Začátečník
Montáž – Krok 26

Krok 30 - Narýsování osmihranu

Narýsujte osmihran soklu na spodní stranu víka soklu a ...

 • 15 min.
 • Začátečník
Montáž – Krok 27

Krok 31 - Namontování

... připevněte na víko soklu pomocí vrutů do dřeva aretační dřevěné prvky.

 • 10 min.
 • Začátečník
Montáž – Krok 28

Krok 32 - Sešroubování

Takto vypadá hotové víko soklu zdola. Nyní jej sešroubujte se spodním patrem.

 • 10 min.
 • Pokročilý
Montáž – Krok 29

Krok 33 - Namontování a upevnění soklu

Nasaďte první patro s opěrným křížem na sokl a upevněte ze strany pomocí vrutů do dřeva.

 • 10 min.
 • Pokročilý
Montáž – Krok 30

Krok 34 - Vyřezání profilu na míru

Pomocí pilky na železo uřízněte na míru profil U a zhotovte v něm otvory podle montážního plánu.

Tip: Hrany a výronky po řezání vyhlaďte jemným brusným papírem nebo pilníkem na kov!
 • 20 min.
 • Začátečník
Montáž – Krok 31

Krok 35 - Přišroubování lišt

Následně přišroubujte vodicí a upevňovací lišty na spodním patře.

 • 15 min.
 • Pokročilý
Montáž – Krok 32

Krok 36 - Vložení pater

Dříve než nasadíte střední opěrný prvek do vodicí lišty a sešroubujete, musíte další dvě patra položit na spodní patro, protože by je později nebylo možné přetáhnout přes opěry.

 • 20 min.
 • Pokročilý
Montáž – Krok 32a

Krok 37 - Zajištění prvků

Opěrné prvky zajistěte pro jistotu pomocí šroubovacích svěrek proti převrácení.

Tip: Pro další montáž byste si měli zjednat pomocníka, který Vám pomůže držet velké díly!
Montáž – Krok 33

Krok 38 - Nasazení desek pater

Nyní můžete přetáhnout desky pater v montážní drážce přes opěrné prvky.

 • 60 min.
 • Pokročilý
Montáž – Krok 33a

Krok 39 - Zajištění pater

Po dosažení jejich správné úrovně, desky zajistíte v drážce pootočením.

Montáž – Krok 34

Krok 40 - Nanesení a zajištění dalších pater

Podle tohoto principu nyní nasuňte zbývající patra zdola popř. shora přes středové opěrné prvky a otočením zafixujte (viz výkresy v montážních výkresech).

 • 30 min.
 • Pokročilý
Dokončení_květinového_stromu_krok_35

Krok 41 - Lazurování

Pro trvalou ochranu květinového stromu proti vodě je nutno všechny dřevěné prvky natřít dvakrát lazurovací barvou na dřevo, odolnou proti povětrnostním vlivům. Zejména otevřené řezné nebo frézovací hrany.

Tip: Rychlejší a jednodušší je práce s použitím pneumatické stříkací pistole.
Upozornění:
Při provádění nátěru musíte počítat nejen s časem na práci, ale také s dobou schnutí nátěru. Pro tento krok byste proto měli zvolit stálé počasí, které vydrží dva až tři dny.

 • 240 min.
 • Začátečník
Dokončení – Krok 36

Krok 42 - Přiříznutí (zkrácení) na délku

Kůru zkraťte pomocí stolní kotoučové pily na 700 mm a rozložte okolo soklu. V místě švu zadrátujte. V případě nutnosti zafixujte pomocí malých dvojitých hřebíčků (kramliček).

Tip: Položte pod strom čtyři betonové dlaždice - můžete tak vyrovnat nerovnosti terénu, aby stál strom rovně. Strom bude kromě toho méně vystaven zemní vlhkosti.
 • 30 min.
 • Pokročilý
Dokončení – Krok 37

Krok 43 - Hotová základní konstrukce

A je téměř hotovo . . . Nyní schází už jen rostliny!

Dokončení – Krok 38

Krok 44 - Vsazení květináčů

Osázené květináče nasazujte nejlépe směrem shora dolů - a květinová nádhera je hotová!

 • 30 min.
 • Začátečník

Nákupní seznam

 • 6 dřevěné desky, 2.080 x 2.800 mm, OSB desky 18 mm
 • 1 vedoucí a upevňovací lišty, 23 x 23 x 2.000 mm, hliníkový "U" profil
 • 1 upevnění k zemi, 20 x 30 x 2.000 mm, čtyřhranná lišta
 • 1 kůrová rohož, 900 x 3.000 mm, kůra
 • 24 vruty do dřeva, 4 x 25 mm, zápustná hlava
 • 64 vruty do dřeva, 4 x 35 mm, zápustná hlava
 • 32 vruty do dřeva, 3 x 30 mm, zápustná hlava
 • cca 20 svorky, 2 mm, ocel
 • 0,5 m³ zatížení, písek nebo jemný štěrk
 • 144 květináče 16/18 cm, hliněné / umělohmotné
 • 144 závěsné květiny
 • Příslušenství: Lazura na ochranu dřeva, lepidlo na dřevo, 1 role lepicí pásky 50 mm

Seznam nářadí

 • Stolová, kotoučová pila, s nastavitelným úhlem sklonu
 • Horní frézka, frézovací hlava pro drážkování Ø 20 mm, Frézovací hlava na zaoblení, poloměr 10 mm, Rádiusová tyč, kopírovací kruh
 • Elektrická přímočará pila, čepel pily na hrubý řez
 • Akumulační šroubovák, sada bitů
 • Měrná lišta min. 2.000 mm
 • Rádiusový nástavec pro měrnou lištu
 • 3–4 šroubovací svěrky
 • Příložný úhelník
 • Skládací metr
 • Oblouková pilka na kov
 • Gumová palička
 • Štětec nebo váleček na barvu
 • Kapovací pila
 • Schůdky
 • 4 kozy

Schéma

Schéma
nahoru