Poradce pro péči o bazén

Poradce pro péči o bazén

Díky bazénu můžete v létě zažít spoustu legrace při koupání. Pro zachování stálého stavu a možnost ponoření se při dobrém počasí kdykoliv do chladné vody, doporučujeme pravidelně vodu čistit a ošetřovat. V rámci našeho Poradce Vám představujeme čtyři metody, jak udržet bazén čistým.

1. Chlorová metoda 2. Metoda ošetření
3. Vodíková metoda 4. Kyslíková metoda
5. Tipy a triky 6. Tip: Zakrytí bazénu
Chlorová metoda

1. Chlorová metoda

Alfou a omegou dobré kvality vody je pravidelná péče o bazén. Většinou se jako druh péče používá chlorová metoda. Po naplnění bazénu se nastaví hodnota pH prostřednictvím přípravků na úpravu pH (pH+ a pH-) na 7,2 - 7,6. Chlorové tablety s dlouhodobým účinkem kromě toho zajišťují kontinuální chlórování a odstraňování zárodků z bazénové vody. Aby se chlór během sezóny nespotřeboval příliš rychle, doporučuje se přidání takzvaného „stabilizátoru chlóru“.

Tip:

Každý týden změřte hodnotu chlóru a hodnotu pH. Optimálně nastavená hodnota chlóru se pohybuje mezi 0,6 - 1,0 mg/l, ideální hodnota pH mezi 7,2 - 7,6 mg/l.

Metoda ošetření

2. Metoda ošetření

Pouze pro bazény s pískovou filtrací! Po novém naplnění bazénu se prostřednictvím přípravků na úpravu pH nastaví hodnota pH na 7,2 - 7,6. Vložíte tabletu do koše Skimeru (sběrače nečistot z hladiny bazénu) a 1/4 multifunkční kapaliny nalijete při běžícím filtračním zařízení do Skimeru. Dávkování preparátů provádějte jednou týdně, každých 14 dní nově zkontrolujte a upravte hodnotu pH.

Vodíková metoda

3. Vodíková metoda

Po novém naplnění bazénu nastavte prostřednictvím granulátu hodnotu pH mezi 7,0 a 7,3. Prostředek zabraňující růstu řas aplikujte do bazénu pomocí přítokového zařízení a filtraci nechte běžet po dobu 24 hodin. Při běžící filtraci přidejte dezinfekční prostředek a filtraci ponechte v provozu ještě dalších 24 hodin.

Kyslíková metoda

4. Kyslíková metoda

Po novém naplnění bazénu nastavte hodnotu pH prostřednictvím granulátu mezi 7,0 a 7,3 a vložte kyslíkovou tabletu do dávkovacího plováku. Kyslíkový aktivátor rozpusťte v kbelíku s vodou a přidejte do bazénu. Kyslíkový aktivátor aktivuje dezinfekční účinek kyslíkových tablet a zabraňuje růstu řas.

5. Tipy a triky

Zelená voda v bazénu?
Možné příčiny: defektní filtrační funkce nebo příliš mnoho organického znečištění.
Pomoc: vyměnit filtrační náplně (písek, kartuše) a řádně vypláchnout filtrační zařízení. Nastavit hodnotu pH na 7,2 - 7,6. Při používání chlorové metody provést nárazové chlórování (chlorshock). Poté aplikovat přípravek který vysráží a nechá ke dnu klesnout mrtvé řasy a pomocí sacího kartáče dna odsát odumřelé nebo ke dnu kleslé řasy. Následně ještě jednou propláchnout filtraci a naplnit bazén čerstvou vodou.

Kalná, mléčná voda v bazénu?
Možné příčiny: špatně nastavená hodnota pH, vysrážení vápníku nebo jemné koloidní suspenze ve vodě.
Pomoc: filtrační zařízení řádně vypláchnout. Nastavit hodnotu pH na 7,2 - 7,6 prostřednictvím přípravku na úpravu pH určeného ke zvýšení (plus) nebo snížení (mínus) hodnoty pH. Následně použít srážecí prostředek a nechat běžet filtraci po dobu 5 - 6 hodin a poté několikrát vypláchnout po delší dobu. Při použití kartušové filtrace bezpodmínečně vyměnit kartuš filtru.

Hnědá voda v bazénu?
Možné příčiny: usazeniny železa v bazénové vodě.
Pomoc: řádně vypláchnout filtrační zařízení. Nastavit hodnotu pH na 7,2 - 7,6 prostřednictvím granulátu určeného ke zvýšení (plus) nebo snížení (mínus) hodnoty pH. Přidat přípravek Mineral minus, a nechat 24 hodin filtrovat, pak přidat do bazénové vody srážecí prostředek a důkladně propláchnout filtraci. Nakonec přidat do bazénu stabilizační přípravek.

Podráždění pokožky a očí?
Možné příčiny: špatně nastavená hodnota pH, příliš vysoká hodnota chlóru.
Pomoc: řádně vypláchnout filtrační zařízení. Nastavit hodnotu pH na 7,2 - 7,6 prostřednictvím granulátu určeného ke zvýšení (plus) nebo snížení (mínus) hodnoty pH. Dodatečně překontrolovat hodnotu chlóru, pokud by byla příliš vysoká, naplnit bazén čerstvou vodou nebo odstranit z vody dávkovací plovák s tabletou s dlouhodobým účinkem na tak dlouho, dokud se hodnota chlóru neusadí na hodnotě 0,6 - 1,0.

Zakrytí bazénu

6. Tip: Zakrytí bazénu

Pro mnoho typů bazénů lze dnes již zakoupit i vhodné zakrytí a zastřešení, pořízení se vyplatí v mnoha ohledech. Zakrytí chrání nejen před znečištěním a s tím spojenými náklady na čištění, nýbrž napomáhá i k redukci odpařování a zvyšování teploty, resp. k jejímu delšímu udržení.

nahoru