Sortiment

Služby

Moje prodejna
Praha - Štěrboholy
Nákupní 390/4
102 00 Praha 10
Změnit prodejnu OBI
Zpět
Změnit prodejnu OBI
Nebylo nalezeno místo, kde se nacházíte.
Zobrazit ostatní prodejny
Najděte OBI prodejnu na mapě

Create! by OBI
Žádné sériově vyráběné zboží. Chytrý nábytek a doplňky v nejnovějším designu - vyrobené Vámi, poskytnuté námi.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavení prohlížeče zakazuje používání cookies. Chcete-li na straně používat všechny funkce neomezeně, prosím povolte používání cookies a obnovte stránku.

Váš prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte prohlížeč pro lepší zabezpečení, rychlost a nejlepší zážitek z tohoto webu.

Založení zahradní cesty

Vykopání podkladu pro lože.

Pokud si chcete založit a odborně vydláždit cestičku, např. k zahradnímu domku nebo přístřešku pro auta a použijete jako podklad štěrkopísek, drcený štěrk a písek v přiměřené tloušťce, zůstane Vaše cestička i po letech stále ještě rovná a bude odolávat i silnému mrazu. Hloubka tohoto podkladu závisí na oblastních a klimatických podmínkách. Čím chladněji je, tím hlubší by měl podklad být. Než začnete, se seznamte s materiály, resp. s požadovaným druhem dlažebního kamene. Nehraje zde roli pouze estetika. Pokud mají po dlážděné cestě jezdit motorová vozidla, musí být dodržena minimální tloušťka položených kamenů. Pracovník ve specializované prodejně OBI Vám ochotně poradí. Pokud chcete cestičky provést ekologicky, máte k dispozici takzvanou eko dlažbu, vsakovací nebo drenážní dlažbu, která díky své propustnosti vody působí proti obecně přibývajícímu trendu zástavby přírodních ploch. Před koupí byste si měli také promyslet vzor pokládky: Zda bude pokládka jednoduchá, funkční, ve vzoru rybí kosti nebo po řadách, v kreativním a rozmanitém kombinovaném formátu nebo jen tak nahodile. Kromě barvy a struktury kamene dodává ráz dané ploše totiž i vzor pokládky.

1 - Krok za krokem 2 - Seznam nářadí
Vytyčení cesty a výkop zeminy.

Krok 1 - Příprava

Pokud si chcete založit a odborně vydláždit cestičku, např. k zahradnímu domku nebo přístřešku pro auta a použijete jako podklad štěrkopísek, drcený štěrk a písek v přiměřené tloušťce, zůstane Vaše cestička i po letech stále ještě rovná a bude odolávat i silnému mrazu. Hloubka tohoto podkladu závisí na oblastních a klimatických podmínkách. Čím chladněji je, tím hlubší by měl podklad být. Než začnete, se seznamte s materiály, resp. s požadovaným druhem dlažebního kamene. Nehraje zde roli pouze estetika. Pokud mají po dlážděné cestě jezdit motorová vozidla, musí být dodržena minimální tloušťka položených kamenů. Pracovník ve specializované prodejně OBI Vám ochotně poradí. Pokud chcete cestičky provést ekologicky, máte k dispozici takzvanou eko dlažbu, vsakovací nebo drenážní dlažbu, která díky své propustnosti vody působí proti obecně přibývajícímu trendu zástavby přírodních ploch. Před koupí byste si měli také promyslet vzor pokládky: Zda bude pokládka jednoduchá, funkční, ve vzoru rybí kosti nebo po řadách, v kreativním a rozmanitém kombinovaném formátu nebo jen tak nahodile. Kromě barvy a struktury kamene dodává ráz dané ploše totiž i vzor pokládky.

Pokládka obrubníků.

Krok 2 - Vytyčení zahradní cestičky a výkop

Odborné dláždění cesty vyžaduje pečlivou přípravu a přesný výpočet potřebného materiálu – zejména tehdy, pokud cestička probíhá klikatě. Jak dlouhá a široká má cestička být? Povede rovně nebo se bude mírně stáčet? Rozdělte si nákres cestičky v daném měřítku na jasné plochy, abyste zjistili potřebu materiálu. Pomocí dřevěných kolíčků a provazu nyní vytyčte zahradní cestičku. Dbejte přitom na jednotnou výšku provazu a pak začněte s výkopem. Na kratší cestičky postačí rýč, na delší cestičky byste měli zvážit vypůjčení minibagru. Výkop pro cestičku musí být hluboký minimálně 30 až 35 cm. Podle oblastních, resp. klimatických podmínek a využití může být ale vhodný dokonce i výkop o hloubce 60 až 90 cm, například v hornatých oblastech a pokud chcete po ploše jezdit osobním automobilem. Při práci dbejte na dosažení nosného podkladu, který si nebude sedat a který zhutníte vibrátorem. Podmiňuje to pozdější stabilitu plochy. Na základě vyměření cestičky vypočítejte počet potřebných kamenů a kubické metry drceného štěrku, popřípadě štěrkopísku, který se má použít. Naplánujte také potřebné místo. Dlažební kameny zabalené na paletách a ve fóliích vyžadují hodně prostoru a rovněž by neměly, stejně jako drcený štěrk a štěrkopísek, při práci překážet. Dodání co nejblíže danému místu pokládky ušetří namáhavý přesun kole

Založení lože se štěrkopískem nebo drceným štěrkem

Krok 3 - Pokládka obrubníků

Obrubníky vymezují cestu po obou stranách. Nehrají důležitou roli pouze kvůli vzhledu, ale zajišťují také stabilitu a pevné usazení. Aby se položené kameny nemohly později posouvat, měly by se obrubníky zajistit betonovým základem. Vrstva betonu by měla měřit minimálně 10 až 20 cm a měla by být založena na vodopropustném štěrkovém loži. Postupujte potom kámen po kameni. Obrubník se položí do pásového základu a pomocí gumového kladiva se ustaví na výšku a polohu tak, aby lícoval s nataženým provazem. Potom se vyplní a vytvaruje beton bočně k takzvaným zadním přepážkám tak, aby byl obrubník zafixován až do třetiny své výšky v betonu. Nechejte beton zatuhnout a teprve poté pokračujte v další práci. Dodržujte pokyny výrobce betonu.

Poklepávání kamenů gumovým kladivem.

Krok 4 - Založení lože cestičky

Když je beton zatuhnutý, založí se nosná vrstva pro dlažbu, aby mohla prosakovat dešťová voda a cestička zůstala i přesto stabilní. Hodí se na to štěrkopísek a drcený štěrk, doporučujeme zrnitost do 32 mm. Štěrkopísek a drcený štěrk se nasype podle hloubky výkopu do výšky 10 až 30 cm, rozprostře hráběmi a zhutní vibrační deskou. Již zde byste měli dávat pozor na nutný spád minimálně 2 % (směrem od stavebního díla pryč). Na zhutněnou vrstvu nyní přijde ještě jednou 4 až 5 cm vysoká vrstva písku nebo drti v případě ekologické nebo vsakovací povrchové vrstvy (2 až 5 mm). Abyste tuto vrstvu provedli v přesné výšce, měli byste do země zapustit kovové kolejnice pro urovnání povrchové vrstvy. Rozhodující pro kvalitu pozdější dlažby totiž je, aby byla drť, respektive písek přesně urovnán. Použijte tedy dřevěnou nebo hliníkovou hladicí desku přes tyto dvě položené kovové kolejnice. Při výpočtu výšky nezapomeňte, že se pozdější plocha dlažby bude zhutňovat, čímž se ještě jednou sníží přibližně o 1 cm. Na lože dlažby by se po zarovnání už nemělo vstupovat (zaplňte možná chybná místa a opět vyrovnejte nerovnosti).

Řezání kamenů pomocí lámací páky.

Krok 5 - Pokládka dlažebního kamene pro zahradní cestičku

Také při pokládce dlažebního kamene používejte vždy napnutý provaz a vodováhu, abyste zkontrolovali, zda kameny leží přesně v linii a správně a zda je dodržen spád. Pouze v tomto případě může dešťová voda odtékat požadovaným směrem a nebude se nehezky hromadit na ploše. Pokládejte jednotlivé kameny do lože se spárou o šířce minimálně 3 až 5 mm a dle potřeby na ně lehce poklepejte. Položte postupně celou cestičku.

Tip:

Většina prodejen OBI plošné vibrátory pronajímá!

Vyplnění spár pískem.

Krok 6 - Řezání dlažebního kamene a desek

Úpravě jednotlivých kamenů se zpravidla nevyhnete. Pomocí lámací páky nebo řezačky kamene to ale půjde rychle. Můžete si ji pronajmout také v prodejně OBI. Dobré plánování pomocí rastrových rozměrů kamene, jednoduché vzory pokládky a pravoúhlá plocha minimalizují náklady. Nakreslete si požadovanou hranu řezu na kámen a vložte kámen do zařízení. Lámací páka pracuje čistě, bez elektřiny a tiše, nehodí se ale pro velmi silné kameny a dlouhé, čisté řezné hrany, jako například u desek. V tomto případě se použije řezačka kamene, která pracuje přesně také u silných kamenů, ale vytváří více nečistoty a hluku. Dbejte tedy na to, aby se pracovní místo dalo snadno vyčistit.

Zhutnění cestičky vibrátorem.

Krok 7 - Vyplnění spár a drenážní schopnost

Aby se předešlo pozdějším škodám na horní vrstvě plochy, musí se dlažební kameny zahradní cestičky vyspárovat. Spáry můžete vyplnit dvěma způsoby: 1. Spárovací písek Při použití volného spárovacího materiálu, jako je například praný spárovací písek nebo drť (2-3 mm), se spárovací materiál rozprostře několikrát na dlážděnou cestičku a koštětem se vmete do spár. Při použití drti jsou spáry propustnější a zvyšuje se schopnost vsakování plochy. Drť se hodí lépe pro větší dlažební kameny. Protože déšť může v průběhu času písek vymýt, měla by se práce v pravidelných intervalech opakovat. Pokud chcete bílé spáry, použijte křemičitý písek, u černých spár se nabízí čedičový písek. 2. Vytvrzovací plnivo spár Při použití vytvrzovacího plniva spár se značně sníží vymývání a růst plevele. Plnivo spár ale musí být vhodné pro dané podmínky používání, vlastnosti kamene, šířku spár a použitý poklad. Před koupí si zkontrolujte informace výrobce a dodržujte pokyny k použití. Speciální případ v oblasti drenážní schopnosti je drenážní nebo eko dlažba. Tato dlažba se skládá z vodopropustného materiálu, takže dešťová voda může odtékat nejen spárami. Takzvané vsakovací dlažby a ekologické plošné obklady mají také velké otvory, resp. dostatečně velký podíl spár – i zde v různém vzhledu. U všech drenážních ploch se používá drť na spáry, aby bylo možné zaručit odpovídající vodopropustnost.

Seznam nářadí

  • Rýč
  • Eventuálně pronajatý minibagr
  • Metr
  • Vibrační deska
  • Koště
  • Kolečko
  • Hrábě
  • Gumové kladivo
  • Vodováha
  • Provaz pro vytyčení
nahoru