Zatravnění střechy

Řemeslník stojí na travnaté střeše přístřešku pro auta.

Zatravněné střechy domů, přístavků či zastřešených odstavných ploch pro auta vypadají nejen skvěle, nýbrž představují současně cenné biotopy ve městě a zlepšují vzduch. V mnohých městech a obcích jsou podporovány ekologické stavby a nabízeny finanční příspěvky na zatravnění střech. Osázení střechy má však smysl pouze u střech se sklonem menším než 45°. Kromě toho musí být střecha plně funkčně zaizolována. Pokud tomu tak je, můžeme začít: Nejlepším okamžikem pro zatravnění střechy je jaro nebo podzim, kdy nejlépe rostou trvalky.

Tip: Informujte se předem, kolik bude vážit Váš zvolený balíček pro zatravnění střechy nasycený vodou a včetně vegetace, a zda je Vaše střešní konstrukce dimenzována pro takovou přídavnou zátěž.

1 - Krok za krokem 2 - Seznam materiálu
3 - Seznam nářadí
Řemeslník pokládá drenáž na celou střechu.

Krok 1 - Položení drenáže

V přípravné fázi musíte vyčistit podklad a izolaci, která bude zabraňovat prorůstání kořínků, zkontrolovat opticky z hlediska těsnosti.

V prvním kroku položte drenáž až k okraji střechy. Pláty lze snadno přiříznout pomocí nože na koberce. U nižší střechy se často používá štěrk pro vyrovnání eventuálních výškových rozdílů.

Textilie se položí přes drenáž a překrývá ji.

Krok 2 - Položení filtračního rouna

Filtrační rouno Topgrün rozložte na drenáž s přesahem minimálně 10 cm.

Střešní odtoky do drenáže a textilie se přistřihnou nůžkami.

Krok 3 - Uvolnění pro odtoky vody

V oblasti střešních odtoků jednoduše drenáž a filtrační rouno vyřízněte. Přebytečná voda tak bude moci bez problémů odtékat.

Řemeslník rozdělí střešní substrát z kbelíku rovnoměrně po střeše.

Krok 4 - Nasypání střešního substrátu

Dalším krokem je nasypání a rozdělení střešního substrátu na střeše. K tomu jsou na jeden čtvereční metr potřeba asi tři pytle substrátu. Substrát nasypte ve vrstvě cca 6 cm tak, aby bylo substrátem kompletně zakryto filtrační rouno, avšak střešní odtoky zůstaly volné. Pozor - nenechávejte filtrační rouno a drenáž ležet volně – tzn. bez zátěže.

Vegetační rohož se zasadí do substrátu a přitlačí.

Krok 5 - Zasazení trvalek s plochými kořenovými baly

Posledním krokem je nyní zasazení tvalek s plochými kořenovými baly. Tyto se musí pevně upěchovat tak, aby baly byly lehce zakryty substrátem. Nakonec je nutno celou střechu důkladně zavlažit.  

Trvalky s plochými baly zavlažujte přímo po vysazení 2-3 krát týdně. Rovněž důležité: Kontrolujte odtok vody ze střechy a její izolaci. Vždy platí: Při projevech nedostatků dohnojte jednou ročně pomocí dlouhodobě účinkujícího hnojiva, které má umělohmotné opláštění. Ideální dobou k dohnojení je jaro. Použijte asi 30 g hnojicího prostředku na jeden metr čtvereční.

Seznam materiálu

  • Nůž / nůžky
  • Stavební kbelík
  • Hrábě

Seznam nářadí

  • Nopová fólie
  • Filtrační textilie
  • Substrát
  • Vegetační rohož
nahoru