Vestavba oken

Vestavba oken

Chcete vyměnit stará okna za nová? Jste-li řemeslnně nadaní, zvládnete to i sami. Nejjednodušší způsob je ten, pokud budete práci provádět ve dvou. Protože jedině tak dokážete bezpečně vysadit, resp. zavěsit těžká okenní křídla.

* Doba trvání práce na jedno okno se různí, vždy dle velikosti okna a materiálu.

1 - Krok za krokem 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí
Vysazení starých okenních křídel

Krok 1 - Vysazení starých okenních křídel

Nejprve vyvěste stará křídla oken. Vyšroubujte popř. hmoždinky v rámech.

Tip:

Je lepší a jednodušší demontovat a montovat okna ve dvou.

Rozřezání starých oken

Krok 2 - Rozřezání starých oken

Starý okenní rám rozřežte a opatrně vylomte. Okenní rám rozřežte pomocí elektrické pilky ocasky na několik částí. Jednotlivé části rámu opatrně vytlučte a rozlomte přitom rohy.

Odstranění starých zedních kotev

Krok 3 - Odstranění starých zedních kotev

Vyrazte pomocí kladiva a sekáče staré zední kotvy nebo je uřízněte pomocí úhlové brusky s příslušným kotoučem. Špaletu očistěte od omítky. Otvor ve stěně pro nové okno i špaletu přesně změřte. Mezi oknem a stěnou by měla být dokola pracovní spára, široká 10–25 mm pro vyplnění pěnou nebo utěsnění. V případě nutnosti: Opravte poškozené okenní parapety nebo je vyměňte. Poškození parapetů (I) nebo špalet (II), vzniklé při odstraňování starých oken, opravte maltou. V případě potřeby vnitřní nebo venkovní parapety vyměňte.

Příprava před vestavbou dřevěných oken

Krok 4 - Příprava před vestavbou dřevěných oken

Namontujte okenní madlo a následně nové okenní křídlo vyvěste z rámu. Při vestavbě oken s předběžnou povrchovou úpravou natřete všechny plochy, které nebudou později přístupné a přijdou do styku se zdivem/omítkou, dvakrát silnou vrstvou lazurovací barvy. Při vestavbě plastových oken doporučujeme okna připevnit do zdiva pomocí kotev, které se montují před jejich vestavbou do rámů. Okna se upevňují vlevo a vpravo na třech místech na jednom metru.

Nalepení těsnicí pásky venkovních spár

Krok 5 - Nalepení těsnicí pásky venkovních spár

Při vestavbě oken s vnitřní drážkou: Nalepte pro utěsnění rámu vůči zdivu na venkovní straně těsnicí pásku na spáry.

Zasazení okenního rámu, zafixování a vyrovnání

Krok 6 - Zasazení okenního rámu, zafixování a vyrovnání

Usaďte okenní rám v otvoru ve stěně na nosné špalíky a zafixujte jej na všech stranách pevně pomocí klínků a distančních špalíků. Pro vyrovnání podkládejte pod špalíky tenké proužky dřeva. Vyrovnejte rám ve svislém i vodorovném směru. Dbejte přitom pokud možno na jeho symetrickou vzdálenost od zdiva.

Zavěšení okenních křídel

Krok 7 - Zavěšení okenních křídel

Nasaďte okenní rám, upevněte, zafixujte a vyrovnejte.

Přišroubování rámu, zaklínování dřevěných rozpěr

Krok 8 - Přišroubování rámu, zaklínování dřevěných rozpěr

Podkládacími svorkami/drážkou rámu navrtejte v rámu otvory pro hmoždinky. Pomocí dlouhého vrtáku do kamene vyvrtejte otvor do zdiva. Zasaďte hmoždinky do rámu a sešroubujte rám se zdivem. U plastových oken: Okna s kotvami přišroubujte s použitím hmoždinek ke zdivu. Před vypěněním nebo utěsněním minerální vlnou zaklínujte rozpěrky pod mírným napětím do rámu. Špalíky a klínky odstraňte.

Vypěnění spár, vestavba parapetu a začištění omítkou

Krok 9 - Vypěnění spár, vestavba parapetu a začištění omítkou

Spáry mezi rámem a stěnou úplně vypěňte dvousložkovou montážní pěnou směrem zdola nahoru – rám okamžitě očistěte. Vytvrzenou pěnu odřízněte. Okenní parapet přiřízněte a upravte pomocí přímočaré pily, zasuňte jej až pod okenní rám a připevněte jej pomocí předem připraveného lepidla k podokenní zdi. Okenní špalety opatřete novou omítkou nebo na ně nalepte sádrokarton. V případě potřeby opravte i venkovní stranu stěny pomocí omítky.

Utěsnění napojovacích spár

Krok 10 - Utěsnění napojovacích spár

Napojovací spáry na zdivo vně i uvnitř utěsněte pomocí trvale elastické hmoty, např. silikonu nebo akrylu. Pro uhlazení použijte prst namočený v čisticím prostředku.

Nákupní seznam

 • okenních křídel/rámů
 • rozpěrnýchhmoždinek do rámu
 • distančních klínků
 • montážní pěny
 • minerální vlny
 • malty
 • lepidla - omítky
 • stěrkové hmoty (tmele)
 • spoj. prostředku nástěnných desek
 • stlačovací pásky

Seznam nářadí

 • bourací kladivo
 • kladivo a majzlík
 • příklepová vrtačka
 • vrták do dřeva/kovu/kamene
 • úhlová bruska
 • šroubovák
 • pistole na kartuše
 • klíny do omítky
 • hladítko
 • hladítko s houbou
nahoru