Izolace stropu sklepa

Izolace stropu sklepa

Dodatečnou izolací stropu sklepa můžete ušetřit nejen náklady na vytápění, nýbrž vytvořit i příjemné klima v přízemí. Po izolaci stropu již nebude odevzdáváno žádné teplo z obytné části domu do sklepa. A naopak platí: Ze sklepa se již nebude nahoru dostávat žádný chlad.

1 - Krok za krokem 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí
Příprava

Krok 1 - Příprava

Při izolaci sklepa se nanášeji minerální izolační desky zespod na strop sklepa. Základ musí být rovný, čistý, suchý a nosný. Přiřežte desky pilou ocaskou. Naneste lepidlo pomocí ozubeného hladítka (ozubení 10mm)  po celé ploše izolační desky. Výška vrstvy lepidla by měla mít cca 8 mm. Čelní plochy izolačních desek zůstávají bez lepidla!

Upozornění: U všech materiálů dodržujte, prosím, montážní pokyny výrobce.

Položení izolačních desek

Krok 2 - Položení izolačních desek

Izolační desky pokládejte v přesazení. Nejprve přiložte izolační desku.

Tip:

Přiberte si pomocníka. Ve dvou to jde snáz a při práci, kdy pracujete s rukama nad hlavou, se tak můžete vystřídat.

Umístění izolačních desek

Krok 3 - Umístění izolačních desek

Nyní můžete desky tlakem navázat a nalepit. U nosného podkladu je pokládání dostatečné pomocí izolačního lepidla. U nenosných podkladů můsíte izolační desky navíc připevnit kotvami.

Dokončení

Krok 4 - Dokončení

Nerovnosti vzniklé skládáním desek přesazením lze snadno vybrousit. Izolační desky můžete na závěr i natřít nebo vyrovnat lehkým tmelem. Pokud budete nanášet omítku, musíte desky předem ještě připevnit kotvami a nanést cca 5 mm silnou armovací vrstvu textilní vložky.

Nákupní seznam

 • Minerální izolační desky Ytong MULTIPOR
 • MULTIPOR lehká malta (tmel) na m2

Seznam nářadí

 • Vrtačka s míchačkou
 • Pila ocaska (jemnozubá)
 • Žebřík
 • Vodováha
 • Ozubené zednické hladítko (10 mm ozubení)
 • Skládací metr
 • Příp. zednická omítačka na jemnou omítku
 • Kotvy do omítky
 • Hladítko
 • Hladítko s houbou
nahoru