Sortiment

Služby

Moje prodejna
Praha - Štěrboholy
Nákupní 390/4
102 00 Praha 10
Změnit prodejnu OBI
Zpět
Změnit prodejnu OBI
Nebylo nalezeno místo, kde se nacházíte.
Zobrazit ostatní prodejny
Najděte OBI prodejnu na mapě

Create! by OBI
Žádné sériově vyráběné zboží. Chytrý nábytek a doplňky v nejnovějším designu - vyrobené Vámi, poskytnuté námi.
Na stránku OBI Create

Vaše nastavení prohlížeče zakazuje používání cookies. Chcete-li na straně používat všechny funkce neomezeně, prosím povolte používání cookies a obnovte stránku.

Váš prohlížeč je zastaralý. Aktualizujte prohlížeč pro lepší zabezpečení, rychlost a nejlepší zážitek z tohoto webu.

Izolace venkovní fasády

Řemeslník s izolační deskou v ruce, za ním desky ve stohu a částečně i na fasádě.

Izolaci venkovní fasády vlastního domu izolačními deskami provedete sami v 11 krocích. Vysvětlíme Vám postup, jaké materiály a nářadí budete potřebovat a na co byste měli dávat pozor při upevňování a zpracování izolačních desek. Dobrá izolace venkovní stěny izolačními materiály zvyšuje na jedné straně energetickou efektivitu, na straně druhé vytváří ale i příjemnější pokojové klima. Než začnete s izolací fasády, musíte si vše přesně naplánovat. Využijte možnost konzultace s odborným poradcem v prodejně OBI. Kromě toho dodržujte u všech materiálů pokyny výrobce a pokyny ke zpracování.

1 - Krok za krokem 2 - Nákupní seznam
3 - Seznam nářadí
Řemeslník kartáčuje stěnu domu.

Krok 1 - Plánování

Před provedením izolace fasády svého domu byste měli vzít v úvahu několik věcí. Informujte se proto před zahájením práce u svého odborného poradce v OBI. U všech materiálů respektujte pokyny výrobce a pokyny pro zpracování. 


Upozornění: Před zahájením práce se informujte o zákonných ustanoveních k úspoře energií. Je to důležité zejména kvůli žádosti o poskytnutí dotace, která musí být podána před zahájením stavby.

Řemeslník upevňuje soklový profil na pomocnou lať pro izolaci venkovní fasády.

Krok 2 - Příprava podkladu před izolací

Před zahájením práce pečlivě očistěte všechny podklady. Plochy musí být nosné, rovné, suché, prosté mastnoty, prachu a námrazy. Vadná místa vylepšete vhodnou omítkovou nebo zednickou maltou. U silně savých nebo pískujících podkladů doporučujeme nanést základní barvu válečkem nebo širokým štětcem.

Řemeslník nanáší lepicí stěrku na izolační desku: po obvodu a šest bodů uprostřed

Krok 3 - Nanesení soklových profilů pro venkovní izolaci

Stanovte si vodorovnou výšku soklového profilu a označte si ji. Musí být minimálně 30 cm nad horní hranou terénu. Doporučujeme používat pomocnou laťku: přiložte profil, vyvrtejte každých 50 cm otvor na hmoždinku a profil připevněte vruty do hmoždinek. Mezi všemi profilovými styky musí být 2 až 3 mm široká spára. Na rozích budovy proveďte zkosené řezy pod úhlem 45°.

Řemeslník přikládá izolační desku klopným pohybem na venkovní fasádu, vedle jsou již přilepené první desky.

Krok 4 - Nanášení lepicí stěrky na izolační desky

Lepicí stěrku rozmíchejte podle pokynů výrobce a nanášejte zednickou lžící po obvodu izolační desky, se spádem směrem k vnější hraně desky. Šest zednických lžic umístěte dovnitř orámovaného obvodu. Lepidlem by mělo být pokryto přibližně 60 % desky. Na lícované kusy rozdělte rovnoměrně jednu lžíci – použijte hladicí lžíci, zub 10 mm.

Řemeslník řeže izolační desku pro okno ve tvaru L; na okně v pozadí lze již vidět příslušné vykrojení.

Krok 5 - Umístění izolačních desek na venkovní fasádě

Přikládejte izolační desky klopným pohybem proti fasádě a poklepem hladítkem je kompletně připevněte. Styková místa udržujte čistá a řady desek pokládejte s přesazením minimálně 20 cm. Desky na rozích domu přilepte trochu s přesahem (cca 5 mm tloušťka lepidla) a vzájemně je spojte „na zub“. Stykové plochy ponechejte bez lepicí stěrky.

Řemeslník zatlouká talířové hmoždinky do rohu izolační desky, je vidět několik již upevněných hmoždinek.

Krok 6 - Izolace stavebních otvorů

Před izolováním oken nalepte na rám a parapet příslušnou těsnicí pásku a rovněž okolo parapetu a pod ním, jakož i mezi izolační desku a parapet. Precizně změřte lícované kusy izolačních desek a proveďte přířez. Rohové části stavebních otvorů musí být vždy v izolační desce ve tvaru L. Zamezte křížovým spárám. [OBI Top-Tipp] Na všech sousedních stavebních prvcích, jako jsou dřevěné trámy, okenní a dveřní rámy nebo parapety, dejte mezi izolační desku a konstrukční prvek těsnicí pásku. Netáhněte ji přes rohy, ale odřízněte ji a nasaďte znovu.

Řemeslník přikládá rohový úhelník s textilií na okenní hranu.

Krok 7 - Vsazení talířových hmoždinek mezi izolační desky

Pro zajištění spojte hmoždinkami talířové kotvy na rozích desek: umístěte hmoždinky doprostřed podélných hran a v horizontální středové ose. Hloubka vyvrtaného otvoru by měla odpovídat délce hmoždinky 1 až 1,5 cm. Na vyvrtání otvorů použijte hloubkový doraz a talířové hmoždinky zatlučte kladivem v jedné rovině s povrchem tak, abyste mohli ukotvit příslušný rozpěrný hřebík.

Řemeslník nanáší lepicí stěrku zezdola směrem nahoru.

Krok 8 - Přiložení rohového úhelníku pro armování

Rohy domu, okenní a dveřní otvory zabezpečte rohovými úhelníky s textilií stabilně proti nárazům. Stačí nanést stěrkovou hmotu a rozprostřít ji 8 mm ozubenou stěrkou. Seřiďte úhelníky a textilii kompletně uložte. Potom můžete stejný postup použít v oblasti dveří, ostění oken a překladu – na rozích zde ale umístěte navíc rohové textilní šipky.

Řemeslník zapracovává textilii do nastěrkované stěny.

Krok 9 - Nanášení hmoty na izolaci venkovní fasády

Nyní nanášejte lepicí stěrku v jednotlivých pásech zezdola směrem nahoru. Vrstva by měla být silná minimálně 4 mm. Potom vrstvu kompletně svisle pročesejte ozubenou stěrkou (zub 6 nebo 8 mm).

Řemeslník nanáší omítku na venkovní stěnu.

Krok 10 - Zapracování a vyhlazení textilie

Nyní zapracujte pomocí hladicí lžíce textilii vždy shora dolů tak, aby byla hladká a bez vrásek. Jednotlivé pásy textilie se musí po straně překrývat minimálně o 10 cm. Nakonec vyhlaďte celou plochu hladicí lžící a pásy na spodním konci odřízněte odlamovacím nožem.

Řemeslník zapracovává strukturu zastřené omítky do venkovní stěny.

Krok 11 - Základní vrstva a natažení omítky

Nechejte celou plochu dobře proschnout podle pokynů výrobce a potom začněte se základní vrstvou: rozmíchejte omítku v čistém kbelíku na maltu a natáhněte ji pomocí nerez hladítka odpovídající drsnosti. Pracujte „mokrá na mokré“, tj. bez přerušení.

Nákupní seznam

 • penetrace (cca 150 ml/m²)
 • izolačních desek
 • armovací tkaniny (1,1 m/m²)
 • drsné omítky 2 mm (cca 3 kg/m²) nebo
 • hliníkových soklových profilů (à 2,5 m) dle spotřeby
 • lepidla (stěrkové hmoty) (10kg/m²; lepidlo cca 4 kg, armovací hm. cca 6 kg)
 • základního nátěru pod omítku (cca 200 ml/m²)
 • mnichovské hrubé omítky 3 mm (cca 5 kg/m²)
 • profilových hmoždinek (6/60; na 1 m solkového profilu 3 kusy)
 • talířových zarážecích hmoždinek s rozpěrnými hřeby (6/m²)
 • hliníkových rohových úhelníků s tkaninou (po 2,5 m) dle potřeby
 • základního nátěru pod minerální omítku (cca 200 ml/m²)

Seznam nářadí

 • kožené a gumové rukavice
 • skládací metr, označovací šňůra, tužka
 • nůžky na plech
 • malá lžíce/stěrka
 • ozubené hladítko nebo ozubená stěrka s ozubením 8 a 10 mm
 • zednické kladivo/kladivo a majzlík
 • vrtačka s hloubkovým dorazem
 • univerzální nůž
 • nůž na izolační desky/jemná pilka
 • hladítko
 • hladítko s mechovou pryží
 • vodováha a srovnávací lať
 • 6- a 8-mm vrták
 • míchačka a kbelík na maltu
 • zednická lžíce
 • hladítko na broušení
 • plastové hladítko nebo
 • váleček na barvu a široký štětec
nahoru