Výkonnost:

Výkonností rozumíme vůli dosáhnout našich ambiciózních cílů a neustále se zlepšovat.

„Samozřejmě jsem zaměstnancem OBI, ale mám pocit, jako by „bylo OBI moje“ – a dám do něj přirozeně vše.“

Petr Hlubek, manažer prodejny v českém Frýdku-Místku.

Respekt:

Všem zaměstnancům a uchazečům nabízíme stejné příležitosti a chováme se k sobě s respektem.

„Na OBI si zvláště cením toho, že je každý zaměstnanec vnímán jako osobnost. Vzájemný respekt je vždy přítomen.“
Roland Mathias, vedoucí týmu pro stavbu, OBI Vídeň St. Marx, Rakousko

Odpovědnost:

Jsme si vždy vědomi důsledků našeho jednání vůči lidem a prostředí.

„Je třeba používat srdce a rozum, aby vše klaplo. A když udělám chybu, stojím si za ní.“

Michelangelo Moschella, učeň OBI Emmerich, Německo

Otevřenost:

Ke kolegům, zákazníkům a obchodním partnerům přistupujeme otevřeně a pozorně.

„Těší mě, když kolegové přemýšlejí sami za sebe a mají vlastní nápady. To vždy podporuji bez ohledu na to, od koho nápad pochází.“
Lena Podolská, vedoucí týmu prodeje, OBI Wloclawek, Polsko

Etický kodex OBI Naše firemní kultura slovy.

Etický kodex OBI jasně ilustruje, jak na sebe chceme působit a co není přijatelné.