Sortiment
Služby

Moje prodejna
Praha - Štěrboholy
Nákupní 390/4
102 00 Praha 10
Změnit prodejnu OBI
Zpět
Změnit prodejnu OBI
Nebylo nalezeno místo, kde se nacházíte.
Zobrazit ostatní prodejny
Najděte OBI prodejnu na mapě

Obchodní podmínky online shopu

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti OBI Česká republika s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dnů

Adresát: OBI Česká republika s.r.o. – provozovna OBI Plzeň, Sukova 2886/21, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí, Česká republika

e mail: onlineshop@obi.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo dokladu: ......................................................................................

Číslo objednávky: ...................................................................................

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): .............................................................


Vaše údaje:

Jméno a příjmení: ...................................................................................

Adresa: .............................................................................................

Telefon: ............................................................................................

E-mail: .............................................................................................

Bankovní účet, na který žádáte vrácení kupní ceny: ..................................................

Veden u banky: ......................................................................................


Datum: ......................


Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

.....................................................................................................

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti OBI Česká republika s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu kterékoli provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem – v případě vyplnění bankovního spojení v tomto formuláři vrátí Společnost kupujícímu peněžní prostředky bezhotovostně na zvolený bankovní účet. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

nahoru